Elektrėnų savarankiško gyvenimo namai

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI (Taikos 13, Elektrėnai). Padalinio nuostatai reglamentuoja Elektrėnų socialinės globos namų padalinio – savarankiško gyvenimo namų veiklos pobūdį (socialinės priežiūros paslaugų teikimas), tikslus ir uždavinius.
Pagrindinis savarankiško gyvenimo namų tikslas – namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.
Pagrindiniai uždaviniai – teikiant socialinės priežiūros paslaugas, skatinti ir ugdyti paslaugų gavėjų saviraišką pagal turimus gebėjimus arba teikiant nežymią pagalbą, kompensuoti prarastus ar nesamus savarankiško gyvenimo įgūdžius. Teikti krizių įveikimo pagalbos paslaugas.
Asmenims suteikiama galimybė tenkinti esminius poreikius, plėtoti savo gyvenimo ir buities įgūdžius, gyventi pilnavertį gyvenimą. Savarankiško gyvenimo namuose įrengta 27 kambariai, kuriuose šiuo metu gyvena 26 asmenys. Už padalinio veiklą atsakingas padalinio vadovas socialiniam darbui ( 1 pareigybės dydis), kuriam pavaldūs – socialinio darbuotojo padėjėjai (2 pareigybės dydžiai).

Padalinio naujienos:

Maža bendruomenė

Maža bendruomenė

Šv. Kalėdos, tai magiška šventė, kada ne tik šeimos, bet ir mažos bendruomenės gali pasibūti drauge. Per Šv. Kalėdas gimusiai  Julijai Janonienei sukako 90 metų,  turtingas jubiliejus, tai buvo dviguba šventė mūsų mažame savarankiško gyvenimo namų padalinio gyventojų ...

2023 m. Užgavėnių paminėjimas

2023 m. Užgavėnių paminėjimas

Užgavėnės metuos-sykį, Gavėnia eis, stos Velykos, Dievas kelsis, kankliai gros, Pievos Lietuvos žaliuos Jonas sės, Onelė keps Ir duonelę sviestu teps. Su Savarankiško gyvenimo namų gyventojais atšventėme Užgavėnes, kartu kepėm blynus ir visi vaišinomės. Gyventojai...

NAUJŲJŲ BELAUKIANT

NAUJŲJŲ BELAUKIANT

Pėdom Kalėdų,  kaip iš sapno Atbris Naujieji dar vieni, Tegul jie bus beribio džiaugsmo, Vilties gražiausios kupini ! Palydėti senųjų metų ir sutikti Naujuosius 2022 m. savarankiško gyvenimo namų gyventojai susėdo ratu aplink stalą laukti ateinant Senelio Šalčio....

KAI NORI  JAUNAS ŽMOGUS TOBULĖTI

KAI NORI JAUNAS ŽMOGUS TOBULĖTI

Į savarankiško gyvenimo namus atėjo gyventi trys buvę Elektrėnų  vaikų globos namų auklėtiniai.  Prabėgus vasarai susėdom ir aptarėme tolimesnę ateitį, ką jie norėtų veikti, kuo užsiimti. Diskutavome apie įvairias užimtumo veiklas, vis dėl to priėjome išvados, kad...

UŽIMTUMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE

UŽIMTUMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE

Elektrėnų savarankiško gyvenimo namų padalinyje gyvena 27 gyventojai.  Jų amžius svyruoja   nuo 23 iki 88 metų, todėl organizuojant šiuose namuose užimtumą susiduriame su įvairiais pageidavimais ir pasiūlymais. Iki ekstremalios situacijos ir pandemijos paskelbimo...

ĮGALINIMAS MOKYTIS

ĮGALINIMAS MOKYTIS

                 Asmenys, gaunantys apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, skatinami įsigyti išsilavinimą. Šiuo metu Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre mokosi...

Aktuali informacija:

1.SGN padalinys
3. SGN užimtumo planas
2.SGN istorija
4. SGN gyventojų vidaus tvarkos taisyklės

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS:

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
Apgyvendinimas
Psichologinė pagalba
Minimalių asmens higienos paslaugų organizavimas
Intesyvi krizių įveikimo pagalba
Tarpininkavimas ir atstovavimas
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Kitos socialinės paslaugos, pagal asmens savarankiškumo lygį
Informavimas ir konsultavimas
Bendravimas
Minimalių buitinių paslaugų organizavimas