Savarankiško gyvenimo namų gyventojas Petras Ramanauskas, nuo vaikystės turintis klausos negalią, po persirgto  insulto, gyvenimo išvargintas ir jau sulaukęs 82 m., savo  meninius sugebėjimus išreiškia savaip. Tai meninės sielos žmogus, sugebantis skleisti geras emocijas,  norą  padėti esančiam šalia, ką nors naudingo nuveikti gražinant  gyvenamąją aplinką.  Visada mandagus ir paslaugus, todėl visų mylimas ir gerbiamas. Šaltojo sezono metu Petras užsiima spalvinimu, spalvina mandalas ir kitokias figūras, suderina spalvas, džiaugiasi ir kitus džiugina savo nuveiktais darbais.  Gyventojai ir darbuotojai džiaugėsi jo parodėle. Petras mielai dalyvauja savarankiško gyvenimo namų gyventojų bendruomenės renginiuose, įvairiuose užimtumo specialistės organizuojamuose užsiėmimuose.

Savarankiško gyvenimo namų vyr. socialinė darbuotoja Stasė Zeniauskienė