Gruodžio mėn. vyko  Elektrėnų savarankiško gyvenimo namų  10 metų sukakties jubiliejus.  2012 m. gruodžio 3 d. buvo Savarankiško gyvenimo namų atidarymas. Tai tokie namai, kuriuose teikiamos socialinės priežiūros paslaugos. Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis ir tuometinis administracijos direktorius perkirpo tradicinę juostelę, naujuosius namus pašventino Elektrėnų bažnyčios dekanas monsinjoras Jonas Sabaliauskas. Tuo metu šiuose namuose jau buvo apgyvendinta 21 mūsų savivaldybės gyventojas. Vyriausiam  gyventojui buvo 82,  jauniausiam – 18 metų. Įgyvendinus savarankiško gyvenimo įkūrimo  projektą, atsirado galimybė  į šiuos namus perkelti tris gyventojus iš globos namų, kurie jau daug metų gyveno Globos namuose, kur jiems buvo teikiama ilgalaikė socialinė globa. Teikiant socialinės globos paslaugas, jų sveikata pagerėjo ir jiems buvo sudaryta galimybė pereiti į gyventi į savarankiško gyvenimo namus. Už įgyvendintą projektą „Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas“  Elektrėnų savivaldybei įteikta  „Europos burių“ nominacija „Už atvertus kelius“. 2018 m. baigti šio projekto darbai III aukšte, įrengtas poilsio  holas, 9 gyvenamieji  kambariai  pritaikyti gyventi negalią turintiems asmenims.                    Pažymint 10 metų jubiliejų, į šventę atvyko Elektrėnų savivaldybės atstovai, kitų įstaigų vadovai. Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius pasveikino įstaigos gyventojus ir darbuotojus   jubiliejaus proga, įteikė Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio padėką vyriausiajai socialinei darbuotojai   Stasei Zeniauskienei, padovanojo įstaigai paveikslą. Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė priminė, koks nelengvas buvo  Savarankiško gyvenimo namų įkūrimo projekto įgyvendinimo kelias, padėkojo darbuotojams už gerą darbą, palinkėjo sveikatos čia gyvenantiems. Savarankiško gyvenimo namų gyventojus ir darbuotojus pasveikino Elektrėnų savivaldybės paslaugų centro direktorė, Pakalniškių padalinio atstovai ir kiti svečiai. Po sveikinimų  klausėmės Elektrėnų ansamblio „Eldija“  koncerto. Šiuo metu savarankiško gyvenimo namuose gyvena 29 asmenys, dirba 4 darbuotojai, kurie teikia socialinės priežiūros paslaugas, kitus darbus, tiek administracinius, tiek ūkinius atlieka tie patys Socialinės globos namų darbuotojai. Savarankiško gyvenimo namų pagrindinis uždavinys – teikiant socialinės priežiūros paslaugas, skatinti ir ugdyti gyventojų saviraišką pagal turimus gebėjimus arba teikiant nežymią pagalbą, kompensuoti prarastus ar nesamus savarankiško gyvenimo įgūdžius. Asmenims suteikiama galimybė tenkinti esminius poreikius, plėtoti savo gyvenimo ir buities įgūdžius, gyventi pilnavertį gyvenimą.

Elektrėnų socialinės globos namų direktorė

                                                                                     Danutė Suchockienė