Palydint senus metus ir pasitinkant naujus savarankiško gyvenimo namų padalinio gyventojus aplankė Šv. Kalėdų senelis bei viena iš jo padėjėjų elfė. Senelis su elfuke pasibeldė į kiekvieno kambario duris. Nustebę gyventojai neslėpė jaudulio.  Senelis su elfe pakalbino kiekvieną  prašė padeklamuoti kokį nors eilėraštį ar padainuoti dainelę. Kai kuriems žmonėms eilėraščiai atvėrė naujus, šiltus jausmus, sugraudino, o kai kuriems jie priminė gražią vaikystę, sušildė širdis. Matant laimingus žmones, senelis bei elfė dovanų negailėjo, Senelis visiems  palinkėjo jog kiti metai būtų kuo sveikesni, kuo geresni, padėkojo žmonėms už šventiškas emocijas. Pasivaikščioję po pastatą, senelis ir elfė išėjo į balkoną ir atsisveikinę išvyko atgal į šiaurės ašigalį.

Vyr. socialinė darbuotoja