Liepos aštuntos popietę su savarankiško gyvenimo namų gyventojais nutarėme vykti pasižvalgyti po artimiausias apylinkes, aplankyti įdomesnes gamtos vietas. Važiuodami pro Strėvininkų socialinė globos namus, kurie įsikūrę Bogdano Oginskio dvare, nutarėme sustoti ir iš išorės pasigrožėti. Pasiteiravus, ar leistų mums pasigrožėti aplinka ir nusifotografuoti iš arčiau, buvome šiltai priimti ir pakviesti į vidų kaip senai laukti svečiai. Padalinio vadovė socialiniam darbui Edita Jakštienė ir socialinė darbuotoja Ona Bogdanovičienė trumpai papasakojo apie 100 metų sulaukusi dvarą ir jame įsikūrusius socialinės globos namus. Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Elžbieta Vileikienė mus pakvietė  arbatėlės. Kol gyventojai mėgavosi arbata, pavaduotoja pakvietė mūsų ir jų įstaigų bendradarbiavimui, o atsisveikinant padovanojo atminimui gyventojų padarytą rankdarbį. Savarankiško gyvenimo namų gyventojai  išvyka liko sužavėti.

Vyriausioji socialinė darbuotoja Stasė Zeniauskienė