Sausio 13 – oji Laisvės gynėjų diena. 1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui užgrobti Vilniaus  televizijos bokštą, Radijo ir televizijos pastatus, Pralamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Sausio 13 – osios rytą languose dešimčiai minučių uždegėme vienybės ir atminimo žvakutes, taip prisijungdami prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Žvakutės simbolizuoja laužus, kurie buvo deginami 1991 sausį Vilniaus gatvėse. Raudonojo Kryžiaus savanorės mūsų gyventojus papuošė savo pagamintinais „Neužmirštuolės” žiedais. Vėliau susirinkę Globos namų koplyčioje pasimeldėme už tuos, kurie žuvo arba nukentėjo, kad mes būtume laisvi. Po maldų visi sugiedojome Lietuvos himną. Socialinė darbuotoja Inga gyventojams priminė Sausio  13 d. įvykius, išvardino 14 žuvusiųjų vardus, nuopelnus.  Žuvusiuosius pagerbėme tylos minutes. Gyventojais dalijosi prisiminimais apie tos dienos įvykius. Visi džiaugiamės, kad esame laisvi.

Vyr. socialinė darbuotoja Jolita Kubilienė