Gegužės 22 d. Elektrėnų socialinės globos namų ir Savarankiško gyvenimo namų gyventojai dalyvavo 2 turo Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Pirmame ture aktyviai dalyvavę mūsų paslaugų gavėjai, savo palaikymą tam tikram kandidatui reiškė ir antrame. Gyventojai džiaugėsi, kad jie gali pareikšti savo nuomonę, yra išlaikomos jų teisės į minties ir žodžio laisvę bei politinė teisė. Politinė teisė – tai dalyvavimas valdant savo šalį tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovus – tai rinkimų teisė. Gyventojai rinkdami prezidentą tikisi pokyčių, geresnės ateities ir džiaugėsi, kad jų balsas taip pat yra svarbus.

Vyr. socialinė darbuotoja Jolita