Pavasarį atgimsta gamta, švenčiamos gražiausios pavasario šventės – Verbų sekmadienis ir Velykos. Atgimimui yra ruošiamasi visą gavėnios laikotarpį, laikomasi rimties, susikaupimo ir laukiama gamtos pabudimo. Gavėnios metu Elektrėnų socialinės globos namuose vyko pamaldos, buvo aukojamos Šv. Mišios. Gyventojus su artėjančiomis Velykomis atvyko pasveikinti Elektrėnų labdaros organizacijos „Ištiesk gerumo ranką“ ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Elektrėnų skyriaus savanorės. Elektrėnų viešosios bibliotekos darbuotojos Raimonda ir Žana pakvietė Elektrėnų socialinės globos namų gyventojus pasigaminti po rankdarbį  –  laimės paukštį. Gyventojai gamindami laimės paukštį buvo kviečiami išreikšti savo emocijas, suteikdami rankdarbiui spalvas. Taipogi buvo suteikta galimybė pramankštinti smulkiąją motoriką, taip suaktyvinant kraujotaką, gerinant dėmesio koncentraciją ir didinant jų savarankiškumą. Užsiėmimo pabaigoje visiems buvo palinkėta laimės ir šilto pavasario.

                                                                                       Jolita Kubilienė

                                                                                       Vyriausioji socialinė darbuotoja