Elektrėnų savarankiško gyvenimo namuose gyvenantys asmenys užsiima  įvairiomis užimtumo veiklomis, kurios skatina juos, pagal poreikius ir gebėjimus, ugdyti savo savarankiškumą. Šeštadienį, prieš Verbų sekmadienį, būrelis gyventojų, organizuojant ir talkinant individualios priežiūros darbuotojams,  susirinko rišti  verbas. Visi buvo gerai nusiteikę, stengėsi kuo gražiau surišti ir kūrybingiau papuošti verbą. Šnekučiavomės apie  tradicijas, prietarus ir papročius. Verbos švenčiamos paskutinį sekmadienį prieš Šv. Velykas. Tradicinė verba, dažniausiai iš kadagio ar blindės šakelių surišta puokštė, šventinama bažnyčioje. Sakoma, kad Verbų sekmadienį eiti bažnyčion be puokštelės nedera, nes kitaip velnias į rankas įbruka savo uodegą. Vyresnieji gyventojai prisiminė kokie papročiai būdavo jų jaunystėje. Ryškiausias Verbų sekmadienio paprotys – plakimas verba.  Paskutinis sekmadienis prieš Šv. Velykas liaudyje suvokiamas kaip gamtos atbudimo šventė. Žaliuojančios verbos šakelės primena apie netrukus ateisiančią  gražiausią pavasario šventę.

                                                                                                    Birutė Matukaitienė

                                                                                                    Individualios priežiūros darbuotoja