2022 m. gruodžio mėnesį Elektrėnų socialinės globos namų Pakalniškių padalinyje, kartu su įstaigoje dirbančia psichologe Rasa Trakimavičiūte, buvo suorganizuotas atviras susitikimas su Anoniminių alkoholikų draugijos nariais. Susitikimo tikslas buvo supažindinti gyventojus su alternatyviais, sveikimo nuo priklausomybių ligų, būdais, pasitelkiant savitarpio pagalbą ir supažindinant su Anoniminių alkoholikų draugijos veikla.

Kaip patys Anoniminiai alkoholikai save prisistato, ,,tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Jie išsilaiko iš savo pačių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Jų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę (https://www.aalietuvoje.org/apie-aa/kas-yra-aa/)“. Savo veikloje AA laikosi anonimiškumo sąlygos, taipogi akcentuoja, kad svarbiausia gijimo procese yra pačio asmens nuoširdumas ir sąžiningumas. Sveikstantys nuo alkoholizmo praeina ,,Dvylikos žingsnių“ programą, Šiais „žingsniais“ vadinami pirmųjų AA narių bandymai apibūdinti stadijas žengiant nuo chroniško alkoholizmo prie blaivybės. Einant šiuo keliu pagalbos galima sulaukti ne tik lankant gyvus susirinkimus, bet yra galimybė jungtis ,,online“ ar gauti asmeninį globėją ir konsultuotis telefonu, internetu.

Tikime, kad atvertos durys bendradarbiaujant su Anoniminių alkoholikų draugija ir išgirstos realios sveikimo istorijos, padės susimąstyti apie savo vedamą gyvenimo būdą.

Vyr. socialinė darbuotoja Gintarė Bliujienė