Žmogaus įgalinimas ir savarankiškumo palaikymas yra labai svarbu gyvenant globos namuose. Globos normose yra pabrėžiama, kad asmens kasdieninė veikla ir paslaugos turėtų būti teikiamos taip, kad asmuo palaikytų savarankiškumą. Elektrėnų socialinės globos namų gyventojų savarankiškumo palaikymas yra apibrėžiamas Paslaugų gavėjų teisių chartijoje (Teisė į savarankiškumą) ir Įgalinimo koncepcijoje (Savarankiškumo ir kasdienių įgūdžių palaikymas ir ugdymas). Gyventojams sudaryta galimybė patenkinti savo poreikius, apsiperkant norimomis prekėmis. Vienus apiperka socialinis darbuotojas, kiti nori patys vykti apsipirkti. Gyventojai yra palydimi į parduotuvę, jiems padedama pasirinkti produktus, apsimokėti už prekes.

Vyriausia socialinė darbuotoja Jolita